Forum Kultury Studenckiej

Forum Uczelni Artystycznych

Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej to projekt, współorganizowany przez FUA, którego celem jest rozwój i badanie kultury studenckiej w Polsce. Realizacją projektu zajmuje się Akademickie Centrum Kultury i Mediów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Chatka Żaka.

 

Wszystkie informacje o projekcie znajdziecie tutaj: 

https://www.umcs.pl/pl/kultura-studencka-ack-chatka-zaka-umcs-w-lublinie,20368.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentanci FUA będą prowadzić oraz uczestniczyć w panelach dyskusyjnych na temat kultury studenckiej z perspektywy studentów uczelni artystycznych. Podejmą dyskusję jakim stopniu to właśnie uczelnie zawodowe z kierunkami artystycznymi kreują kulturę studencką, która dotyczy całej społeczności akademickiej.

 

 

 

Projekt realizowany jest m.in. poprzez określenie potrzeb studentów i warunków niezbędnych do rozwoju ich

aktywności twórczej, opracowanie wytycznych dla ogólnopolskich programów wspierających rozwój tradycji

kultury studenckiej i akademickich centrów kultury oraz poprzez portal internetowy sieciujący te jednostki.

 

Chcemy, aby w efekcie budowanej przez nas współpracy powstały rekomendacje,

stanowiące podstawę do wsparcia i dalszego rozwoju kultury studenckiej w Polsce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkową inicjatywą dziejącą się także w Lublinie jest Studencka Wiosna Teatralna,

która posiada patronat Forum Uczelni Artystycznych. 

 

Informacje o Wiośnie znajdziecie tutaj: 

https://www.umcs.pl/pl/studencka-wiosna-teatralna,24196.htm

 

 

© All Rights Reserved Forum Uczelni Artystycznych