Forum Uczelni Artystycznych

 
Forum Uczelni Artystycznych zrzesza 19 polskich uczelni muzycznych, plastycznych, filmowych i teatralnych. Do zadań Forum należy w szczególności:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUA jest komisją branżową działającą przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
 

© All Rights Reserved Forum Uczelni Artystycznych