Załącznik

Pobierz

Raport “Analiza działania wybranych elementów struktury 

uczelni artystycznych w kontekście samorządności studenckiej”

Poniżej przedstawiamy raport pt. “Analiza działania wybranych elementów struktury uczelni artystycznych

w kontekście samorządności studenckiej”. Badanie zostało przeprowadzone w 2022 roku przy udziale aż 13 jednostek wyższego nauczania artystycznego z całego kraju. Zostały w nim ujęte zagadnienia dotyczące podmiotów ds. etyki, budżetów samorządów, kół naukowych oraz biur karier.

Forum Uczelni Artystycznych

© All Rights Reserved Forum Uczelni Artystycznych