© All Rights Reserved Forum Uczelni Artystycznych

 

 

"My, studenci polskich Uczelni Artystycznych, uważając integrację naszego środowiska akademickiego za niezbędny warunek jego dalszego rozwoju, powołujemy Forum Uczelni Artystycznych, będące porozumieniem reprezentującym nasze wspólne dążenia, w sposób twórczy uczestniczące w rozwoju sztuki, nauki oraz kultury narodowej."

- STATUT FUA

Aktualności

10 grudnia 2022
LVI Zjazd Forum Uczelni Artystycznych w Katowicach W ramach obrad odbyliśmy panel dyskusyjny nt. „Sztuka kreuje rzeczywistość - odpowiedzialność społeczna artystów i artystek”, w którym uczestniczyły byłe Przewodniczące Forum - Maria Kożewnikow oraz Barbara Jura, a także obecny Przewodniczący - Adrian Cieszkowski.  Było to również ostatnie spotkanie w 2022 roku, więc podsumowaliśmy naszą pracę, oraz zaplanowaliśmy Zjazdy na następny rok.
22 października 2022
LV Zjazd Forum Uczelni Artystycznych w Poznaniu Na LV Zjeździe mówiliśmy wiele palących środowisko kwestii, takich jak zarządzenia na uczelniach związane z podwyżkami cen prądu i ogrzewania oraz dostępność pracowni.  Gościliśmy również Ryszarda Wojciula, Wiceprzewodniczącego Związku Zawodowego Muzyków RP, który wytłumaczył nam czym zajmuje się związek i jakie korzyści płyną z należenia do niego.
14 maja 2022
LIV Zjazd Forum Uczelni Artystycznych w Szczecinie Mieliśmy okazje spotkać się z dr Iwańskim, Prorektorem ds. artystyczno-naukowych i porozmawiać na temat związany z równością na uczelni, oraz poruszyliśmy tematy absolwentów i ich losów po studiach. Istotnym punktem obrad było przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej, dzięki której tworzymy bazę informacji w jakich uczelniach jak bardzo rozwinięte są kodeksy etyki, procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, oraz jak wygląda wysokość budżetu samorządu i kół naukowych, a także jak i czy działają biura karier. Do naszego
26 lutego 2022
LIII Zjazd Forum Studentów Uczelni Artystycznych w Bydgoszczy Obradowaliśmy m.in. na temat doraźnej pomocy dla studentek i studentów z Ukrainy, a także w jaki sposób wprowadzać na uczelniach skuteczne środki zwalczania mobbingu i dyskryminacji. Do Forum z głosem doradczym dołączył też Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Toruniu.
04 grudnia 2021
LII Zjazd Forum Studentów Uczelni Artystycznych w Łodzi Podczas obrad gościliśmy Przewodniczącego Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej - Mateusza Grochowskiego, z którym porozmawialiśmy na tematy ważne dla specyfiki naszych uczelni. Ten zjazd był też wyjątkowy, dlatego, że miał charakter sprawozdawczo-wyborczy, na którym wybraliśmy nowe Prezydium!
23 października 2021
LI Zjazd Forum Studentów Uczelni Artystycznych w Lublinie Obrady połączone były z uczestnictwem w pierwszym Ogólnopolskim Forum Kultury Studenckiej, którego FSUA była współorganizatorem.
15 maja 2021
Był to nasz jubileuszowy 50 Zjazd Forum Studentów Uczelni Artystycznych! Rozmawialiśmy w szczególności o trudnej obecnej sytuacji w szkolnictwie artystycznym.
19 grudnia 2020
Był to nasz drugi Zjazd w nowym roku akademickim. Gościem na Zjeździe był prof. dr hab. Krystian Kiełb - Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, członek Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Kontakt

fua@psrp.org.pl

Samorząd Studencki 
Szkoły Filmowej w Łodzi

Bud. CNM p. 1.11

ul. Targowa 61/63

90-323 Łódź

Forum Uczelni Artystycznych

HISTORIA ZJAZDÓW