Forum Uczelni Artystycznych

Samorząd Studencki 
Szkoły Filmowej w Łodzi

Bud. CNM p. 1.11

ul. Targowa 61/63

90-323 Łódź

fua@psrp.org.pl

Kontakt

16 grudnia 2023
LX Zjazd Forum Uczelni Artystycznych w Łodzi W miniony weekend spotkaliśmy się w Łodzi podczas LX Zjazdu, który był JUBILEUSZOWY!  Dzień obrad również był nadzwyczajny, ponieważ sprawozdała się obecna kadencja Prezydium Forum oraz odbyły się debaty i wybory na nowego Przewodniczącego. Wieczorem miał miejsce bankiet i podsumowanie dokonań FUA przez ostatnie 2 lata.
17 listopada 2023
Z przyjemnością informujemy, że Przewodniczący naszego Forum, Adrian Cieszkowski, został powołany na członka Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem!  Głównymi zadaniami Rady są m.in. wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia oraz inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększania poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi w Polsce. Gratulujemy!
21 października 2023
LIX Zjazd Forum Uczelni Artystycznych w Gdańsku W zeszły weekend spotkaliśmy się w murach Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie odbył się LIX Zjazd z rekordową frekwencją!  Podczas obrad i szkoleń skupiliśmy się na aspektach prawnych studiowania, budowaniu wspólnoty samorządowej, a także zajęliśmy się tematem nadchodzących wyborów rektorów. Porozmawialiśmy też o kolejnym Zjeździe FUA, który będzie sprawozdawczo-wyborczy.
31 sierpnia 2023
Spotkanie przedstawicieli FUA w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podczas wizyty rozmawialiśmy z Dyrektorem Jarosławowem Wartakiem oraz Wicedyrektorką Agnieszką Hejduk-Domańską o wielu palących kwestiach naszego środowiska studenckiego. Poruszyliśmy temat finansowania artystycznych samorządów studenckich i dyskutowaliśmy o nowych możliwościach wsparcia samorządowców i studenckich inicjatyw poprzez nowe programy dotacyjne i projektowe. Przedstawiliśmy wyniki naszego raportu dot. działalności samorządowej na uczelniach artystycznych oraz planowaliśmy potencjalną kontynuację badań we współpracy z Departamentem na jeszcze szerszą skalę. Delegację FUA stanowili członkowie
20 maja 2023
LVIII Zjazd Forum Uczelni Artystycznych we Wrocławiu Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o naszych pasjonujących projektach Forum i współpracy interdyscyplinarnej w sztuce. Aby wzbogacić nasze doświadczenie, do obrad dołączyła także Pani Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, dr hab. Beata Mak-Sobota. Dzieliła się swoją cenną perspektywą na temat komercjalizacji działań studenckich i uczelnianych oraz wysłuchała głosu studentek i studentów, uwzględniając inne ważne aspekty dla naszego środowiska. Ponadto, odbyły się cztery panele szkoleniowo-dyskusyjne, które umożliwiły delegatom poszerzenie ich kompetencji i doświadczenia w różnorodnych
13 maja 2023
XXVIII Krajowa Konferencja PSRP Ostatnio wzięliśmy udział w XXVIII Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w Zakopanem. Był to czas szkoleń, paneli i spotkań. Zwieńczeniem wydarzenia był I Gala Charytatywna Samorządowca, podczas której odbyła się zbiórka fundacji JiM związana ze wsparciem osób z autyzmem oraz zwiększająca dostęp kobiet do diagnozy. Link do zbiórki: https://autentyczni.org Cieszymy się, że mogliśmy tak licznie uczestniczyć w tym wydarzeniu, zwiększyć swoje kompetencje, wymienić doświadczeniem, a także wesprzeć ważną inicjatywę. Dzięki Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej za
03 kwietnia 2023
DZIAŁAMY W PSRP! Mamy przyjemność poinformować, że w strukturach Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej znalazły się przedstawicielki oraz przedstawiciel ze środowiska uczelni artystycznych, co więcej, są to członkinie i członek Prezydium FUA! Działamy w: Komisji ds. dydaktyki i jakości kształcenia (Maria Skrzypczyńska-Zagajewska) Komisji ds. współpracy zagranicznej (Adrian Cieszkowski) Zespole Grafików Biura Prasowego (Ania Brzostek) Dodatkowo Maria Skrzypczyńska-Zagajewska została również powołana na stanowisko Pełnomocniczki PSRP ds. kultury i sztuki! Gratulujemy i jesteśmy dumni!  Cieszmy się, że aktywnie możemy uczestniczyć i wspólnie tworzyć
04 marca 2023
LVII Zjazd Forum Uczelni Artystycznych w Krakowie Podczas obrad gościliśmy Panią Prorektor ds. studentów i relacji zewnętrznej AM Kraków - dr Małgorzatę Sternal, która przeprowadziła nam szkolenie pt. “Jak budować strategię swojego rozwoju zawodowego? Jednym z punktów Zjazdu było również spotkanie z Pełnomocniczką PSRP ds. współpracy z Ukrainą - Aliną Palamarchuk, z którą rozmawialiśmy o działaniach naszych uczelni przez ostatni rok i jak możemy pomagać społeczności ukraińskiej teraz. Maria Skrzypczyńska-Zagajewska przybliżyła nam procedury antyprzemocowe i skrót informacji o odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Aktualności

 

"My, studenci polskich Uczelni Artystycznych, uważając integrację naszego środowiska akademickiego za niezbędny warunek jego dalszego rozwoju, powołujemy Forum Uczelni Artystycznych, będące porozumieniem reprezentującym nasze wspólne dążenia, w sposób twórczy uczestniczące w rozwoju sztuki, nauki oraz kultury narodowej."

- STATUT FUA

© All Rights Reserved Forum Uczelni Artystycznych