Forum Uczelni Artystycznych

Samorząd Studencki 
Szkoły Filmowej w Łodzi

Bud. CNM p. 1.11

ul. Targowa 61/63

90-323 Łódź

fua@psrp.org.pl

Kontakt

31 sierpnia 2023
Spotkanie przedstawicieli FUA w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podczas wizyty rozmawialiśmy z Dyrektorem Jarosławowem Wartakiem oraz Wicedyrektorką Agnieszką Hejduk-Domańską o wielu palących kwestiach naszego środowiska studenckiego. Poruszyliśmy temat finansowania artystycznych samorządów studenckich i dyskutowaliśmy o nowych możliwościach wsparcia samorządowców i studenckich inicjatyw poprzez nowe programy dotacyjne i projektowe. Przedstawiliśmy wyniki naszego raportu dot. działalności samorządowej na uczelniach artystycznych oraz planowaliśmy potencjalną kontynuację badań we współpracy z Departamentem na jeszcze szerszą skalę. Delegację FUA stanowili członkowie
20 maja 2023
LVIII Zjazd Forum Uczelni Artystycznych we Wrocławiu Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o naszych pasjonujących projektach Forum i współpracy interdyscyplinarnej w sztuce. Aby wzbogacić nasze doświadczenie, do obrad dołączyła także Pani Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, dr hab. Beata Mak-Sobota. Dzieliła się swoją cenną perspektywą na temat komercjalizacji działań studenckich i uczelnianych oraz wysłuchała głosu studentek i studentów, uwzględniając inne ważne aspekty dla naszego środowiska. Ponadto, odbyły się cztery panele szkoleniowo-dyskusyjne, które umożliwiły delegatom poszerzenie ich kompetencji i doświadczenia w różnorodnych
13 maja 2023
XXVIII Krajowa Konferencja PSRP Ostatnio wzięliśmy udział w XXVIII Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w Zakopanem. Był to czas szkoleń, paneli i spotkań. Zwieńczeniem wydarzenia był I Gala Charytatywna Samorządowca, podczas której odbyła się zbiórka fundacji JiM związana ze wsparciem osób z autyzmem oraz zwiększająca dostęp kobiet do diagnozy. Link do zbiórki: https://autentyczni.org Cieszymy się, że mogliśmy tak licznie uczestniczyć w tym wydarzeniu, zwiększyć swoje kompetencje, wymienić doświadczeniem, a także wesprzeć ważną inicjatywę. Dzięki Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej za
03 kwietnia 2023
DZIAŁAMY W PSRP! Mamy przyjemność poinformować, że w strukturach Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej znalazły się przedstawicielki oraz przedstawiciel ze środowiska uczelni artystycznych, co więcej, są to członkinie i członek Prezydium FUA! Działamy w: Komisji ds. dydaktyki i jakości kształcenia (Maria Skrzypczyńska-Zagajewska) Komisji ds. współpracy zagranicznej (Adrian Cieszkowski) Zespole Grafików Biura Prasowego (Ania Brzostek) Dodatkowo Maria Skrzypczyńska-Zagajewska została również powołana na stanowisko Pełnomocniczki PSRP ds. kultury i sztuki! Gratulujemy i jesteśmy dumni!  Cieszmy się, że aktywnie możemy uczestniczyć i wspólnie tworzyć
04 marca 2023
LVII Zjazd Forum Uczelni Artystycznych w Krakowie Podczas obrad gościliśmy Panią Prorektor ds. studentów i relacji zewnętrznej AM Kraków - dr Małgorzatę Sternal, która przeprowadziła nam szkolenie pt. “Jak budować strategię swojego rozwoju zawodowego? Jednym z punktów Zjazdu było również spotkanie z Pełnomocniczką PSRP ds. współpracy z Ukrainą - Aliną Palamarchuk, z którą rozmawialiśmy o działaniach naszych uczelni przez ostatni rok i jak możemy pomagać społeczności ukraińskiej teraz. Maria Skrzypczyńska-Zagajewska przybliżyła nam procedury antyprzemocowe i skrót informacji o odpowiedzialności dyscyplinarnej.
06 lutego 2023
Z dumą prezentujemy nasz najnowszy raport - "Analiza działania wybranych elementów struktury uczelni artystycznych w kontekście samorządności studenckiej". 13 jednostek wyższego nauczania artystycznego z całego kraju wzięło udział w naszym badaniu, które skupia się na ważnych zagadnieniach, takich jak podmioty odpowiedzialne za etykę, budżety samorządów, koła naukowe oraz biura karier. Czytajcie i dzielcie się swoimi spostrzeżeniami! Dokument do pobrania w wersji PDF znajdziecie w zakładce DOKUMENTY > RAPORT. https://fua.org.pl/raport
20 stycznia 2023
Z nową energią weszliśmy w rok 2023, ale jeszcze na chwilę cofnijmy się i podsumujmy działania Prezydium i całego Forum Uczelni Artystycznych w 2022, a działo się dużo!  DZIAŁANIA ANTYMOBBINGOWE:  - Zrealizowaliśmy badanie dotyczące działających na uczelniach artystycznych wybranych elementów struktury w kontekście samorządności studenckiej, - powstała specjalna zakładka na stronie internetowej oferująca informacje dla samorządowców w temacie podejmowania działań na swoich uczelniach, - dzieliliśmy się dobrymi praktykami w ramach organizacji warsztatów i spotkań,  TEMATYKA I MERYTORYKA ZJAZDÓW: - przeorganizowaliśmy
10 grudnia 2022
LVI Zjazd Forum Uczelni Artystycznych w Katowicach W ramach obrad odbyliśmy panel dyskusyjny nt. „Sztuka kreuje rzeczywistość - odpowiedzialność społeczna artystów i artystek”, w którym uczestniczyły byłe Przewodniczące Forum - Maria Kożewnikow oraz Barbara Jura, a także obecny Przewodniczący - Adrian Cieszkowski.  Było to również ostatnie spotkanie w 2022 roku, więc podsumowaliśmy naszą pracę, oraz zaplanowaliśmy Zjazdy na następny rok.

Aktualności

 

"My, studenci polskich Uczelni Artystycznych, uważając integrację naszego środowiska akademickiego za niezbędny warunek jego dalszego rozwoju, powołujemy Forum Uczelni Artystycznych, będące porozumieniem reprezentującym nasze wspólne dążenia, w sposób twórczy uczestniczące w rozwoju sztuki, nauki oraz kultury narodowej."

- STATUT FUA

© All Rights Reserved Forum Uczelni Artystycznych