Forum Uczelni Artystycznych

Samorząd Studencki 
Szkoły Filmowej w Łodzi

Bud. CNM p. 1.11

ul. Targowa 61/63

90-323 Łódź

fua@psrp.org.pl

Kontakt

04 marca 2023
LVII Zjazd Forum Uczelni Artystycznych w Krakowie Podczas obrad gościliśmy Panią Prorektor ds. studentów i relacji zewnętrznej AM Kraków - dr Małgorzatę Sternal, która przeprowadziła nam szkolenie pt. “Jak budować strategię swojego rozwoju zawodowego? Jednym z punktów Zjazdu było również spotkanie z Pełnomocniczką PSRP ds. współpracy z Ukrainą - Aliną Palamarchuk, z którą rozmawialiśmy o działaniach naszych uczelni przez ostatni rok i jak możemy pomagać społeczności ukraińskiej teraz. Maria Skrzypczyńska-Zagajewska przybliżyła nam procedury antyprzemocowe i skrót informacji o odpowiedzialności dyscyplinarnej.
06 lutego 2023
Z dumą prezentujemy nasz najnowszy raport - "Analiza działania wybranych elementów struktury uczelni artystycznych w kontekście samorządności studenckiej". 13 jednostek wyższego nauczania artystycznego z całego kraju wzięło udział w naszym badaniu, które skupia się na ważnych zagadnieniach, takich jak podmioty odpowiedzialne za etykę, budżety samorządów, koła naukowe oraz biura karier. Czytajcie i dzielcie się swoimi spostrzeżeniami! Dokument do pobrania w wersji PDF znajdziecie w zakładce DOKUMENTY > RAPORT. https://fua.org.pl/raport
20 stycznia 2023
Z nową energią weszliśmy w rok 2023, ale jeszcze na chwilę cofnijmy się i podsumujmy działania Prezydium i całego Forum Uczelni Artystycznych w 2022, a działo się dużo!  DZIAŁANIA ANTYMOBBINGOWE:  - Zrealizowaliśmy badanie dotyczące działających na uczelniach artystycznych wybranych elementów struktury w kontekście samorządności studenckiej, - powstała specjalna zakładka na stronie internetowej oferująca informacje dla samorządowców w temacie podejmowania działań na swoich uczelniach, - dzieliliśmy się dobrymi praktykami w ramach organizacji warsztatów i spotkań,  TEMATYKA I MERYTORYKA ZJAZDÓW: - przeorganizowaliśmy
10 grudnia 2022
LVI Zjazd Forum Uczelni Artystycznych w Katowicach W ramach obrad odbyliśmy panel dyskusyjny nt. „Sztuka kreuje rzeczywistość - odpowiedzialność społeczna artystów i artystek”, w którym uczestniczyły byłe Przewodniczące Forum - Maria Kożewnikow oraz Barbara Jura, a także obecny Przewodniczący - Adrian Cieszkowski.  Było to również ostatnie spotkanie w 2022 roku, więc podsumowaliśmy naszą pracę, oraz zaplanowaliśmy Zjazdy na następny rok.
22 października 2022
LV Zjazd Forum Uczelni Artystycznych w Poznaniu Na LV Zjeździe mówiliśmy wiele palących środowisko kwestii, takich jak zarządzenia na uczelniach związane z podwyżkami cen prądu i ogrzewania oraz dostępność pracowni.  Gościliśmy również Ryszarda Wojciula, Wiceprzewodniczącego Związku Zawodowego Muzyków RP, który wytłumaczył nam czym zajmuje się związek i jakie korzyści płyną z należenia do niego.
14 maja 2022
LIV Zjazd Forum Uczelni Artystycznych w Szczecinie Mieliśmy okazje spotkać się z dr Iwańskim, Prorektorem ds. artystyczno-naukowych i porozmawiać na temat związany z równością na uczelni, oraz poruszyliśmy tematy absolwentów i ich losów po studiach. Istotnym punktem obrad było przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej, dzięki której tworzymy bazę informacji w jakich uczelniach jak bardzo rozwinięte są kodeksy etyki, procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, oraz jak wygląda wysokość budżetu samorządu i kół naukowych, a także jak i czy działają biura karier. Do naszego
26 lutego 2022
LIII Zjazd Forum Studentów Uczelni Artystycznych w Bydgoszczy Obradowaliśmy m.in. na temat doraźnej pomocy dla studentek i studentów z Ukrainy, a także w jaki sposób wprowadzać na uczelniach skuteczne środki zwalczania mobbingu i dyskryminacji. Do Forum z głosem doradczym dołączył też Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Toruniu.
04 grudnia 2021
LII Zjazd Forum Studentów Uczelni Artystycznych w Łodzi Podczas obrad gościliśmy Przewodniczącego Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej - Mateusza Grochowskiego, z którym porozmawialiśmy na tematy ważne dla specyfiki naszych uczelni. Ten zjazd był też wyjątkowy, dlatego, że miał charakter sprawozdawczo-wyborczy, na którym wybraliśmy nowe Prezydium!

Aktualności

 

"My, studenci polskich Uczelni Artystycznych, uważając integrację naszego środowiska akademickiego za niezbędny warunek jego dalszego rozwoju, powołujemy Forum Uczelni Artystycznych, będące porozumieniem reprezentującym nasze wspólne dążenia, w sposób twórczy uczestniczące w rozwoju sztuki, nauki oraz kultury narodowej."

- STATUT FUA

© All Rights Reserved Forum Uczelni Artystycznych