Forum Uczelni Artystycznych

20 maja 2023

LVIII Zjazd Forum Uczelni Artystycznych we Wrocławiu

 

Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o naszych pasjonujących projektach Forum i współpracy interdyscyplinarnej w sztuce. Aby wzbogacić nasze doświadczenie, do obrad dołączyła także Pani Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, dr hab. Beata Mak-Sobota. Dzieliła się swoją cenną perspektywą na temat komercjalizacji działań studenckich i uczelnianych oraz wysłuchała głosu studentek i studentów, uwzględniając inne ważne aspekty dla naszego środowiska.
 
Ponadto, odbyły się cztery panele szkoleniowo-dyskusyjne, które umożliwiły delegatom poszerzenie ich kompetencji i doświadczenia w różnorodnych tematach, takich jak podstawy negocjacji, przygotowanie do wyborów rektorskich, warsztaty ruchowo-medytacyjne oraz prowadzenie targów sztuki.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zjazd LVIII

© All Rights Reserved Forum Uczelni Artystycznych