HISTORIA PREZYDIUM

Forum Uczelni Artystycznych

Pierwszy Zjazd Forum odbył się w dniach 11-12 grudnia 2004 roku w Warszawie...

 

Od tego czasu, a więc blisko 20 lat, Forum zrzesza polskie uczelnie artystyczne, uważając integrację artystycznego środowiska akademickiego za niezbędny warunek jego dalszego rozwoju. Prezydium jest organem wykonawczym i opiniodawczym Forum, wybieranym przez Walny Zjazd podczas sesji sprawozdawczo-wyborczej. W obecnej formie, według statutu, skład Prezydium składa się z trzech do pięciu osób, a kadencja trwa 2 lata.

 

 

Kadencja 2022-2023

 

Adrian Cieszkowski - przewodniczący (PWSFTviT w Łodzi)

Maria Zagajewska - wiceprzewodnicząca (AM w Bydgoszczy)

Anna Brzostek - rzeczniczka prasowa (UA w Poznaniu)

Mikołaj Mik - członek prezydium w roku 2022 (PWSFTviT w Łodzi)

Paweł Janicki - członek prezydium w roku 2022 (AS w Szczecinie)

Antoni Kudelko - członek prezydium w roku 2023 (AST w Krakowie)

 

 

Kadencja 2020-2021

 

Maria Kożewnikow - przewodnicząca (UMFC w Warszawie)

Ewelina Szczęsna - wiceprzewodnicząca (AMKL we Wrocławiu)

Adrian Cieszkowski - wiceprzewodniczący (PWSFTviT w Łodzi)

Marianna Krzysztofik - członkini prezydium (ASP w Krakowie)

 

Kadencja 2018-2019

 

Daria Starak - przewodnicząca (AM w Poznaniu)

Julia Podsiadło - wiceprzewodnicząca (ASP w Gdańsku)

Wojciech Gawrych - członek prezydium (UMFC w Warszawie)

 

Kadencja 2016-2017

 

Barbara Jura - przewodnicząca (ASP w Katowicach)

Emilia Wiązowska - wiceprzewodnicząca (UMFC w Warszawie)

Tomasz Kaczor - członek prezydium (AM w Gdańsku)

Katarzyna Stasiewicz - członkini prezydium (UMFC w Warszawie)

Mateusz Stryczak - członek prezydium (ASP w Warszawie)

 

Kadencja 2014-2015

 

Anna Probola - przewodnicząca (AM w Poznaniu)

Jakub Niżniowski - wiceprzewodniczący (AT w Warszawie)

Mateusz Ulczok - sekretarz (AM w Katowicach)

 

Kadencja 2013

 

Paweł Konik - przewodniczący (AM w Katowicach)

Zuzanna Całka - wiceprzewodnicząca (UMFC w Warszawie)

Anna Probola - sekretarz (AM w Poznaniu) 

 

Kadencja 2012

 

Adam Kowalski - przewodniczący (UMFC w Warszawie)

Paweł Konik - wiceprzewodniczący (AM w Katowicach)

Monika Adamczyk - sekretarz (ASP w Gdańsku)

 

Kadencja 2011

 

Tomasz Półtorak - przewodniczący (AM w Krakowie)

Adam Kowalski - wiceprzewodniczący (UMFC w Warszawie)

Aleksandra Rudzka - sekretarz (AM w Katowicach)

Monika Adamczyk - członkini prezydium (ASP w Gdańsku)

Karolina Kazoń - członkini prezydium (PWST w Krakowie) 

 

Kadencja 2010

 

Piotr Kulczycki - przewodniczący (AT w Warszawie)

Tomasz Półtorak - wiceprzewodniczący (AM w Krakowie)

Adam Kowalski - członek prezydium (UMFC w Warszawie)

Izabela Rogucka - członkini prezydium (UA w Poznaniu)

Tomił Tusz - sekretarz (ASP we Wrocławiu)

 

Kadencja 2006-2007

 

Kamila Lewandowska  - przewodnicząca (AT w Warszawie)

Kamil Moskowczenko - wiceprzewodniczący (ASP we Wrocławiu)

 

Kadencja 2005-2006

 

Adriana Skutyńska - przewodnicząca (UMFC w Warszawie)

Paweł Płoski -  (AT w Warszawie)

 

Kadencja 2004-2005

 

Paweł Płoski - przewodniczący (AT w Warszawie)

Adriana Skutyńska - (UMFC w Warszawie)

 

 

 

 

© All Rights Reserved Forum Uczelni Artystycznych