Forum Uczelni Artystycznych

31 sierpnia 2023

Spotkanie przedstawicieli FUA w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 
Podczas wizyty rozmawialiśmy z Dyrektorem Jarosławowem Wartakiem oraz Wicedyrektorką Agnieszką Hejduk-Domańską o wielu palących kwestiach naszego środowiska studenckiego.
 
Poruszyliśmy temat finansowania artystycznych samorządów studenckich i dyskutowaliśmy o nowych możliwościach wsparcia samorządowców i studenckich inicjatyw poprzez nowe programy dotacyjne i projektowe.
 
Przedstawiliśmy wyniki naszego raportu dot. działalności samorządowej na uczelniach artystycznych oraz planowaliśmy potencjalną kontynuację badań we współpracy z Departamentem na jeszcze szerszą skalę.
 
Delegację FUA stanowili członkowie Prezydium:
- Adrian Cieszkowski (Szkoła Filmowa w Łodzi)
- Maria Skrzypczyńska-Zagajewska (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy)
- Ania Brzostek (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
- Antoni Kudelko (Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie filia Bytom)
Spotkanie w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego w MKiDN

© All Rights Reserved Forum Uczelni Artystycznych