Forum Uczelni Artystycznych

20 stycznia 2023

Z nową energią weszliśmy w rok 2023, ale jeszcze na chwilę cofnijmy się i podsumujmy działania Prezydium i całego Forum Uczelni Artystycznych w 2022, a działo się dużo!

 
 DZIAŁANIA ANTYMOBBINGOWE: 
- Zrealizowaliśmy badanie dotyczące działających na uczelniach artystycznych wybranych elementów struktury w kontekście samorządności studenckiej,
- powstała specjalna zakładka na stronie internetowej oferująca informacje dla samorządowców w temacie podejmowania działań na swoich uczelniach,
- dzieliliśmy się dobrymi praktykami w ramach organizacji warsztatów i spotkań,
 
 TEMATYKA I MERYTORYKA ZJAZDÓW:
- przeorganizowaliśmy agendę Zjazdów dzięki czemu pojawił się w niej czas na dyskusje w podgrupach branżowych lub/i szkoleniem do wyboru,
- wprowadziliśmy lepszą komunikację poprzez konkretniejsze agendy oraz ankiety ewaluacyjne,
 
 AKTYWNE FORUM I WSPÓŁPRACA:
- uczestniczyliśmy we wszystkich wydarzeniach Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, aktywnie działaliśmy poprzez przedstawicielstwo w Radzie Studentów Maria Kożewnikow, Pełnomocnika ds. Kultury i Sztuki Mikołaj Mik, Przewodniczącego FUA Adrian Cieszkowski oraz działalność w komisji PSRP ds. dydaktyki i jakości kształcenia Maria Skrzypczyńska-Zagajewska,
- przeprowadziliśmy wiele godzin rozmów z Samorządowcami z całej Polski , w momentach kiedy chcieliśmy poznać opinie członków naszej wspólnoty, a także kiedy wspieraliśmy dzwoniące do nas studentki i studentów,
- powstały grupy projektowe m.in. podczas działań rebrandingowych, prowadzone przez Ania Brzostek.
 
Więcej znajdziecie  w poście na Facebooku!
 
Dziękujemy wszystkim działającym w ramach Forum, a także wszystkim wspierającym i współpracującym z nami. Mamy nadzieję, że również wypoczęliście i jesteście gotowi na 2023!

 

 

 

Podsumowanie działań w 2022

© All Rights Reserved Forum Uczelni Artystycznych