Forum Uczelni Artystycznych

23 października 2021

LI Zjazd Forum Studentów Uczelni Artystycznych w Lublinie

 

Obrady połączone były z uczestnictwem w pierwszym Ogólnopolskim Forum Kultury Studenckiej, którego FSUA była współorganizatorem.

Zjazd LI

© All Rights Reserved Forum Uczelni Artystycznych