Forum Uczelni Artystycznych

26 lutego 2022

LIII Zjazd Forum Studentów Uczelni Artystycznych w Bydgoszczy

 

Obradowaliśmy m.in. na temat doraźnej pomocy dla studentek i studentów z Ukrainy, a także w jaki sposób wprowadzać na uczelniach skuteczne środki zwalczania mobbingu i dyskryminacji. Do Forum z głosem doradczym dołączył też Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Toruniu.

 

 

Zjazd LIII

© All Rights Reserved Forum Uczelni Artystycznych