Forum Uczelni Artystycznych

14 maja 2022

LIV Zjazd Forum Uczelni Artystycznych w Szczecinie

 
Mieliśmy okazje spotkać się z dr Iwańskim, Prorektorem ds. artystyczno-naukowych i porozmawiać na temat związany z równością na uczelni, oraz poruszyliśmy tematy absolwentów i ich losów po studiach.
Istotnym punktem obrad było przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej, dzięki której tworzymy bazę informacji w jakich uczelniach jak bardzo rozwinięte są kodeksy etyki, procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, oraz jak wygląda wysokość budżetu samorządu i kół naukowych, a także jak i czy działają biura karier.
 
Do naszego Prezydium dołączył również Paweł Janicki, Przewodniczący Samorząd Studencki Akademii Sztuki w Szczecinie .
 
Zjazd LIV

© All Rights Reserved Forum Uczelni Artystycznych