Forum Uczelni Artystycznych

10 grudnia 2022

LVI Zjazd Forum Uczelni Artystycznych w Katowicach

 

W ramach obrad odbyliśmy panel dyskusyjny nt. „Sztuka kreuje rzeczywistość - odpowiedzialność społeczna artystów i artystek”, w którym uczestniczyły byłe Przewodniczące Forum - Maria Kożewnikow oraz Barbara Jura, a także obecny Przewodniczący - Adrian Cieszkowski. 

 

Było to również ostatnie spotkanie w 2022 roku, więc podsumowaliśmy naszą pracę, oraz zaplanowaliśmy Zjazdy na następny rok.

Zjazd LVI

© All Rights Reserved Forum Uczelni Artystycznych