Forum Uczelni Artystycznych

04 marca 2023

LVII Zjazd Forum Uczelni Artystycznych w Krakowie

 

Podczas obrad gościliśmy Panią Prorektor ds. studentów i relacji zewnętrznej AM Kraków - dr Małgorzatę Sternal, która przeprowadziła nam szkolenie pt. “Jak budować strategię swojego rozwoju zawodowego?

 
Jednym z punktów Zjazdu było również spotkanie z Pełnomocniczką PSRP ds. współpracy z Ukrainą - Aliną Palamarchuk, z którą rozmawialiśmy o działaniach naszych uczelni przez ostatni rok i jak możemy pomagać społeczności ukraińskiej teraz.
 
Maria Skrzypczyńska-Zagajewska przybliżyła nam procedury antyprzemocowe i skrót informacji o odpowiedzialności dyscyplinarnej.
 
Elementem kończącym posiedzenie były dyskusje w dwóch grupach na temat projektów planowanych przez FUA. Rozmowę prowadzili nowi członkowie naszego Prezydium: Antoni Kudelko i Maciej Pluta. Serdecznie gratulujemy i cieszymy się ze wspólnej współpracy!
Zjazd LVII

© All Rights Reserved Forum Uczelni Artystycznych