Forum Uczelni Artystycznych

16 grudnia 2023
LX Zjazd Forum Uczelni Artystycznych w Łodzi
 
W miniony weekend spotkaliśmy się w Łodzi podczas LX Zjazdu, który był JUBILEUSZOWY! 
 
Dzień obrad również był nadzwyczajny, ponieważ sprawozdała się obecna kadencja Prezydium Forum oraz odbyły się debaty i wybory na nowego Przewodniczącego.
Wieczorem miał miejsce bankiet i podsumowanie dokonań FUA przez ostatnie 2 lata.
 
 

 

Zjazd LX

© All Rights Reserved Forum Uczelni Artystycznych